« Hver nautisk mil gir en fremtid for et barn uten håp»

- til minne om Morten Ramm Salbu

STATUS pr 12. Juli 2016:

103 000 kr

 

Vi sier en stor takk til giverne:

 • Berit Hansen
 • Ruth Andersen
 • Dataloy Systems ved Hege Jacobsen
 • Tor og Anne Lise Østbye
 • Grete og Håkon Salbu
 • Lise Atterås Allard
 • Knowles Architects ved Barbara og Edward Knowles (USA)
 • Camilla Eriksen
 • Alvin Fyhn
 • Margrethe Askeland
 • Tone Liljedahl Stavseth
 • Holst og Valen AS ved Pål Holst
 • John Magne Nilsen
 • Anette Tvedt
 • Jorid Torgvær
 • Anita Hellum
 • Monika Skar
 • Håkon Vestvik
 • Ingeborg Lovise Sommervik
 • Egil Nystuen
 • LEA - Havneutgifter sponset
 • Kåre Blåsternes
 • Jostein Loe
 • Randi V. Ottesen
 • Tore Endal
 • Solstolgjengen på LIMA
 • Gunnar Loe og Margaret Høiesen
 • Anne Knudsen
 • Kari Utvær Gasser
 • Grete Hjørnevik
 • Janne Helen Sjursen
 • Metter Myrmell og Bård Johannesen
 • Marin Skallerud
 • Frøydis Larsson
 • Bente Wergeland
 • Arne Linge Trygstad
 • Ørjan Grøttvedt Berger
 • Jon Bendik Storesund
 • Lisbeth Loe
 • Annelin Havrevoll
 • Bernice Talmatch
 • Svein Olaf Bennæs
 • Peter Cullen
 • Z Data AS
 • Gunhild Nitter Scheldrup
 • Veronika Notnes
 • Marianne Ollivier
 • Elin Larsen Holm
 • Alvhild Skorpen 70 års feiring m
 • Kjersti Andersen
 • Johannes K Kvalsvik
 • Per Eirik Lia
 • Haldis Johnson
 • Frode Geir Farsund
 • Liv Torun Tinnesand
 • Gunnar Knudsen
 • Terje Bodøy
 • Reidar Alvestad
 • Odd Skjelmar Tarberg
 • Jens Hoel Nilsen
 • Leonard Egil P Kopperstad
 • Dag Walther Ammerud
 • Magne Hvilen
 • Kari Elisabeth Fon Klyve
 • Ludvik Levinsen
 • Atle Skorpen
 • Gro Karin Erdal
 • Grete Hjørnevik
 • Marianne Dame
 • Josten Lennart Loe
 • Jan Gustav Meyer
 • Per Ørnulf Dæhli
 • Heidi Hansen
 •  

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Har du spørsmål/kommentarer?

Kontakt oss på epost: admin@sylea.no